2552/08/26

PNO12. "ข้อสอบพร้อมเฉลย"


1. แรงลอยตัวของของเหลว โดยใช้หลักของอาร์คีมิดีสมีค่าเป็นเท่าใด
ก. 2.08 กิโลนิวตัน

ข. 3.25 กิโลนิวตัน
ค. 4.06 กิโลนิวตัน
ง. 5.62 กิโลนิวตันแหล่งอ้างอิง : หนังสือ คู่มือหลักสูตรใหม่ ว 024 ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หน้า 177 กับ 2042. หลอดแก้วมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในเท่ากับ 40 และ 35 มิลลิเมตรตามลำดับ จุ่มอยู่ในน้ำ โดยหลอดแก้วตั้งอยู่ในแนวดิ่ง ให้หาแรงดึงที่กระทำต่อหลอดแก้วอันนี้เนื่องจากแรงตึงผิว กำหนดให้ความตึงผิวของน้ำเท่ากับ 0.074 นิวตัน/เมตร
ก. 0.012 นิวตัน
ข. 0.014 นิวตัน
ค. 0.017 นิวตัน
ง. 0.019 นิวตัน


แหล่งอ้างอิง : หนังสือ คู่มือหลักสูตรใหม่ ว 024 ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หน้า 181 กับ 208


3. หลอดแก้วมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.04 มิลลิเมตร ของเหลวขึ้นไปสูง 40 เซนติเมตร ให้หาความตึงผิวของของเหลว กำหนดให้ความหนาแน่นของของเหลวเท่ากับ กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร มุมสัมผัสระหว่างของเหลวกับหลอดแก้วเท่ากับ 15 องศา
ก. 0.014 นิวตัน/เมตร
ข. 0.032 นิวตัน/เมตร
ค. 0.042 นิวตัน/เมตร
ง. 0.056 นิวตัน/เมตร


แหล่งอ้างอิง : หนังสือ คู่มือหลักสูตรใหม่ ว 024 ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หน้า 181 กับ 208


4. ต้องการทำให้ฟองสบู่ทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มิลลิเมตร เพิ่มขึ้นเป็น 100 มิลลิเมตร จะต้องใช้งานกี่จูล กำหนดให้ความตึงผิวของฟองสบู่ เท่ากับ 0.025 นิวตัน/เมตร
ก.
ข.
ค.
ง.


แหล่งอ้างอิง : หนังสือ คู่มือหลักสูตรใหม่ ว 024 ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หน้า 181 กับ 209


5. แท่งเหล็กรูปลูกบาศก์มีความยาวด้านละ L ลอยอยู่ในอ่างปรอท ปริมาตรของเหล็กที่ลอยอยู่เหนือปรอทคิดเป็นร้อยละเท่าไรของปริมาตรทั้งหมด ความหนาแน่นของเหล็กเท่ากับ กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ความหนาแน่นของปรอทเท่ากับ กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ก. 42.65 %
ข. 48.39 %
ค. 57.62 %
ง. 61.45 %


แหล่งอ้างอิง : หนังสือ คู่มือหลักสูตรใหม่ ว 024 ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หน้า 178 กับ 205


6. ฟองสบู่จับโครงลวด (ดังภาพ) ถ้าความตึงผิวของฟองสบู่เท่ากับ นิวตัน/เมตร ให้หาแรงดึง ที่ทำให้เยื่อฟองสบู่ขาด

แหล่งอ้างอิง : หนังสือ คู่มือหลักสูตรใหม่ ว 024 ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หน้า 182 กับ 210


7. เมื่อดึงลวดวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร ออกจากผิวน้ำมันดิบ ต้องใช้แรงดึงทั้งหทด 8.8 นิวตัน ความตึงผิวของน้ำมันดิบเป็นเท่าไร
ก. 5 นิวตัน/เมตร
ข. 10 นิวตัน/เมตร
ค. 15 นิวตัน/เมตร
ง. 20 นิวตัน/เมตร

แหล่งอ้างอิง : หนังสือ คู่มือหลักสูตรใหม่ ว 024 ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หน้า 183 กับ 210


8. ในการทดลองวัดความตึงผิวของของเหลวชนิดหนึ่ง โดยใช้เครื่องมือทดลอง (ดังภาพ) เมื่อใช้ห่วงวงกลมรัศมี 3.5 เซนติเมตร พบว่าจะต้องเพิ่มมวลที่เป็นห่วงสำหรับแขวนน้ำหนักเป็นจำนวน 120 กรัม จึงทำให้ห่วงวงกลมหลุดจากผิวของเหลวได้พอดี จงหาความตึงผิวของของเหลวนี้


ก. 0.91 นิวตัน/เมตร
ข. 1.20 นิวตัน/เมตร
ค. 1.55 นิวตัน/เมตร
ง. 2.30 นิวตัน/เมตร


แหล่งอ้างอิง : หนังสือ คู่มือหลักสูตรใหม่ ว 024 ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หน้า 183 กับ 211

PNO11. "ตัวอย่าง"


33 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ26/8/52 10:54 หลังเที่ยง

  ตั้งใจทำ ดีมากครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ3/9/52 8:08 หลังเที่ยง

  ขอบคุณมากค่ะ...

  สำหรับข้อสอบดีดี

  อย่าลืมเอามาอัพให้อีกนะคะ

  ...

  ตอบลบ
 3. เข้าใจทำนะคะ

  ได้ประโยชน์มากเลย

  ขอบคุณคร่า


  >>>>>>>>>>

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากครับ

  ที่นำข้อสอบดีดีมาให้

  ตั้งใจทำนะครับ

  ...

  ตอบลบ
 5. ควรศึกษาเอาไว้นะคับ

  ขอบคุณค๊าฟฟฟฟฟ

  :)______(:

  ตอบลบ
 6. บอกก็รู้ดิ...11/9/52 12:21 ก่อนเที่ยง

  ขยันพิมพ์เนอะ...  แต่ก้อดีนะ  อยู่ดีดีก้อมีประโยชน์นะเนี่ย  ขอบใจจร้า...

  >>>>>>>> ^___^ <<<<<<<<

  ตอบลบ
 7. อย่ามัวแต่ทำนะ
  อ่านหนังสือบ้าง ใกล้สอบแล้ว
  เดี๋ยวสอบตกนะ

  ตอบลบ
 8. โห...ความคิดดีนะเนี่ย พิมพ์โจทย์แล้วถ่ายวิธีทำลง 55+ ฉลาดมากกกกก

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ11/9/52 11:10 ก่อนเที่ยง

  รูปน่ารักจังเลยคับ555

  ตอบลบ
 10. ขอบคุงน๊าคร๊ะ

  สำหรับ bolgดีดีอ่ะ

  ห้ายความรู้ดีอ่ะ

  เหมาะกะเค้าเลย

  ที่ชอบอ่านอ่ะ

  ฮ่า ฮ่า

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ11/9/52 11:43 หลังเที่ยง

  ทำได้ดีมากๆ ความคิดดี

  ตอบลบ
 12. เมื่อไหร่จะมีมาอัพอีกล่ะครับ

  ผมว่ามันให้ความรู้ดีนะ

  น่าจะมีอีก

  แต่ยังไงก็ขอบคุณนะครับ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ12/9/52 1:20 หลังเที่ยง

  ขอบคุณสำหรับข้อสอบดีดีค่ะ...

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ12/9/52 4:18 หลังเที่ยง

  ขอบคุนค่ะ ที่เอามาให้ดู
  ขอบใจมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 15. สวยใสไม่ไร้สมอง12/9/52 5:44 หลังเที่ยง

  ขอให้ได้คะแนนเยอะๆนะคะ


  ทำได้ดีมากเลย


  !!!!!

  ตอบลบ
 16. จากคนที่รอคอย12/9/52 6:57 หลังเที่ยง

  เมื่อไหร่จะทำเพิ่มซักที
  รออยู่นะเนี่ย

  ...

  ตอบลบ
 17. เม้นให้นะจ๊ะ
  ขอบใจสำหรับข้อสอบพร้อมเฉลย

  ตอบลบ
 18. เด็กเรียนเว้ยยย...13/9/52 7:53 หลังเที่ยง

  หาข้อสอบมาจากไหนหรอ

  ไม่เคยทำเลยอ่ะ

  ไม่ได้อยู่ในบทเรียนแน่นอน

  จิงปะ

  ตอบลบ
 19. พรุ่งนี้สอบ13/9/52 8:58 หลังเที่ยง

  แวะมาดูก่อนเข้านอนอ่ะ

  พรุ่งนี้จะสอบแล้ว

  ขอบใจนะจ๊ะ

  คนทำ...

  +___+

  ตอบลบ
 20. ตั้งใจทำต่อไปนะคะ

  ขอบคุณมากที่เอามาให้ดู

  ดีค่ะดี

  ตอบลบ
 21. เอามาให้ดูก้อดู
  ดูแล้วนะ
  ดีมากๆ พอใจยัง
  55+

  ตอบลบ
 22. กำหนดส่งพรุ่งนี้เลยหรอ


  เพิ่งได้คอมเม้นแค่อ่ะ


  พอหรอ


  เอาของเราเพิ่มไปอีกคอมเม้นแล้วกันนะ


  ฝันดีจ้า

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ15/9/52 2:45 หลังเที่ยง

  อาจารย์ไม่สั่งคงไม่ทำใช่มั้ยเนี่ย
  แต่ก็ดีนะ
  เก็บไว้ให้น้องๆ
  ดีมากเลยยยยยย

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ15/9/52 2:48 หลังเที่ยง

  ไหนบอกส่งเมื่อวานไง

  ไหงบอกว่าพรุ่งนี้อีกล่ะ

  เดือดร้อนเรานะเนี่ย

  แต่ก็เม้นให้และนะ

  โชคดีค๊าฟฟฟฟ

  ...

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ15/9/52 2:49 หลังเที่ยง

  โห...เนี่ยก็เยอะแล้วนะ
  ยังไม่พออีกหรอ

  พอได้แล้วม๊างงงงง

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ25/8/53 8:45 หลังเที่ยง

  ขอบใจมากนะ

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ18/9/53 10:44 หลังเที่ยง

  น่าจะมีเเบบฝึกหัดมากกว่านี้หน่อยนะค่ะ
  เนื่อหาก็พอใช้ได้
  จากเด็กวิทย์

  ตอบลบ
 28. ขอบคุณมากๆค่ะ สำหรับบทความดีดี

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ21/6/55 1:03 หลังเที่ยง

  ง่ายจังๆๆๆๆๆ
  อิอิอิอิอิอิอิอิ

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ21/6/55 1:07 หลังเที่ยง

  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงงงงงงง

  ตอบลบ