2552/08/26

PNO9. "ความตึงผิว" ช่วงที่ 2


การคำนวณหา
ความตึงผิวของของเหลว

ใช้ขดลวดรูปตัวยูซึ่งมีลวดตรง AB เลื่อนไปมาได้คล่องบนขาของตัวยู (ดังภาพที่ 15.30) จุ่มขดลวดในน้ำสบู่แล้วยกขึ้น ฟิล์มสบู่จะดึงลวดตรง AB เลื่อนขึ้นอย่างเร็ว ออกแรง T ดึงลวด AB เพื่อให้หยุดนิ่ง เราอาจจะดึงลวด AB ให้เคลื่อนที่ลงมาอีกก็ได้ โดยพื้นที่ผิวของฟิล์มสบู่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต่างจากการที่เราดึงยางให้ยืดเพราะโมเลกุลของฟิล์มสบู่จะเลื่อนลงมาที่ชั้นผิว

ความตึงผิว (Surface tension) ของของเหลว หมายถึง อัตราส่วนของแรงตึงผิวที่กระทำตามผิวของของเหลวต่อความยาวของผิวที่ถูกแรงกระทำ (ความยาวนี้ต้องตั้งฉากกับแรง)
ให้ F = ขนาดของแรงตึงผิว
d = ความยาวของผิวที่ถูกแรงกระทำ
= ความตึงผิว
จะได้จากภาพ d = 2l


ความตึงผิวมีหน่วยเป็นนิวตัน/เมตร ในระบบ SI
การหาค่าของ T น้อยที่สุดเพื่อให้ฟิล์มฟองสบู่ขาด หาได้จาก


ตารางที่ 15.1 แสดงค่าความตึงผิวของของเหลวที่สัมผัสกับอากาศ
แหล่งอ้างอิง : หนังสือ คู่มือหลักสูตรใหม่ ว 024 ฟิสิกส์ ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หน้า 146-147


PNO8. "ความตึงผิว" ช่วงที่ 1

20 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 5:42 หลังเที่ยง

  ทำได้น่ารักจังน่าอ่านมากคะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 5:45 หลังเที่ยง

  ทำบล็กได้น่ารักมากคะ
  ทำได้นาสนใจมากคะ
  เหมาแก่การคนหามากๆ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 5:47 หลังเที่ยง

  ทำออกมาได้มีเนื้อหาสาระที่น่าอาน
  อ่านแล้วเข้าใจมากคะน่ารัก
  น่าเยี่ยมชมคะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 5:48 หลังเที่ยง

  สวยคะ
  น่าอ่านมาก
  เหมาะแก่การอ่านสอบ
  เป็นอยางยิ่ง
  เจ๋งมากๆๆๆๆครับผม

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 5:50 หลังเที่ยง

  บล็อกน่าเข้า
  อ่านง่าย
  น่ารัก
  สวยงาม
  ตัวหนังสือกำลังน่าอ่าย
  ดีมากครับ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 5:52 หลังเที่ยง

  รูปคนทำหรอครับ
  น่ารักจัง
  ขอจีบหน่อยดิ
  น่าตาก็ดี
  ทำบล็อกก็น่าอ่าน
  น่ารักไปหมดเลยครับ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 5:53 หลังเที่ยง

  มาม๊ะ


  ช่วยๆ//คริคริ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 5:55 หลังเที่ยง

  ^
  ^^
  ^^^
  ^^^^

  มะเห็นจะน่ารักเล๊ย
  จะจีบทามมัย
  น่าเหมือนลิงเล๊ย
  ฟันก่อเหยิ่น55+

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 5:56 หลังเที่ยง

  คัยจีบก่อบร้าแล้ว

  เอิ้กกกกกกกก

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 5:57 หลังเที่ยง

  ง่วงงงงงง

  zzZ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 5:57 หลังเที่ยง

  สาวาดดีครับ
  คัยเนี่ยทำไม่รักจังเลย
  บล็อกหน้าอ่านมากเลยคราบ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 6:01 หลังเที่ยง

  ขอบคุณคะที่นำความรู้ที่ดีๆ
  แบบนี้มาให้ทุกคน
  ได้อ่านกัน
  มีสาระมากครับ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 6:08 หลังเที่ยง

  บล็อกนี้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนดีมากคะ
  น่าสนใจ
  ขอบคุณคะที่ทำให้ดิฉันไม่ต้องไป
  เปิดอ่านหนังสือ
  แค่นั่งอยู่ทีหน้าคอมก็ได้ความรู้
  เหมือนกันคะ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 6:10 หลังเที่ยง

  บล็อกนี้มีความรู้ที่น่าสนใจมากคะ
  เหมาะแก่การอ่านประกอบการเรียนมากๆ
  ถ้าคัยไม่อย่ากอ่านหนังสื่อ
  บล็อกนี้เหมาะมาก

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 6:13 หลังเที่ยง

  บล็อกนี้มีดีอีกเยอะ
  อยากให้ทุกคน
  มาเข้ากันเยอะนะครับ
  ถ้าเรารักในการเรียน
  บล็อกนี้ใช่เลยยยย
  ยยยยยยยยยยยย
  แนะนำจากใจจริง

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 6:16 หลังเที่ยง

  ความรู้ต้องบล็อกนี้เท่านั้นคราบผม
  ทุกประเด็นที่คุณอยากจะรู้ต้องที่นี่

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 6:19 หลังเที่ยง

  น่ารักที่สุด
  หมายถึงรูปนะคราบ
  ไม่ใช่บล็อก
  (ขอเบอร์หน่อยดิ)

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 6:21 หลังเที่ยง

  น่าสนจัยมากคะ
  มีเนื้อหาสาระที่ดี
  อย่างงี่ต้องสอบได้
  คะแนนเต็มแน่ๆเลย

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 6:24 หลังเที่ยง

  ขอบคุณสำหรับความรูดีๆ
  ที่มาแบ่งปันกันนะครับ
  คุณทำดีแล้วครับ
  ผมละอยากให้คนทั้งโลก
  นิสัยดีและน่ารักเหมือนคุณจัง
  ครับผม

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ14/9/52 6:27 หลังเที่ยง

  น่ารักมากครับ
  (รูปอะ)
  ดีๆๆๆ
  มีความรู้ดีครับ
  น่าสนจัยจัง

  ตอบลบ