2552/08/21

รายชื่อสมาชิกผู้ร่วมจัดทำ Blog...

สมาชิกผู้ร่วมจัดทำ Blog...
แหล่งอ้างอิงที่ 1
PNO1. นายจักรพงษ์ เดชเจริญศรี เลขที่ 2
PNO2. นายดนุสรณ์ เรืองศรี เลขที่ 3
PNO3. นายสิทธิพงษ์ โพธิ์โต เลขที่ 8
PNO4. นายวีระชิต ศรีโกศล เลขที่ 12
PNO5. นางสาวปรียานุช กางถิ่น เลขที่ 19
PNO6. นางสาววิริญร์ ลาภวิไล เลขที่ 21
แหล่งอ้างอิงที่ 2
PNO7. นางสาวพนิดา สมศรีเสาร์ เลขที่ 25
PNO8. นางสาวจินตนา พลเยี่ยม เลขที่ 39
PNO9. นางสาวไปรมา ฤทธินวน เลขที่ 41
PNO10. นางสาวมัสธุรส แก้วบาง เลขที่ 43
ตัวอย่างและข้อสอบพร้อมเฉลย
PNO11. นางสาวกุลจิรา ทนงศิลป์ เลขที่ 29
รับผิดชอบ "ตัวอย่าง"
PNO12. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีเกตุงาม เลขที่ 30
.
.
.
ใครที่สนใจเรื่องอะไร สามารถดูที่คลังบทความของบล็อกแล้วคลิ๊กตาม
หัวข้อเรื่องที่แต่ละคนรับผิดชอบได้เลยนะคะ
ลืมบอกไป พวกเราอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ค่า...
.
แล้วอย่าลืมคลิ๊กตรงช่องปฏิกิริยาด้วยนะคะ...ว่าอ่านแล้วรู้สึกอย่างไร?
.
.

2 ความคิดเห็น:

  1. ขยันๆทำเข้านะครับเป็นความรู้ให้รุ่นน้อง

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ26/8/52 10:51 หลังเที่ยง

    เป็นความรู้ที่ดีมาก

    ตอบลบ