2552/09/02

รายชื่อสมาชิกผู้ร่วมจัดทำ Blog...

สมาชิกผู้ร่วมจัดทำ Blog...
แหล่งอ้างอิงที่ 1
PNO1. นายจักรพงษ์ เดชเจริญศรี เลขที่ 2
รับผิดชอบ
"หลักของอคิมิดิส"
PNO2. นายดนุสรณ์ เรืองศรี เลขที่ 3
รับผิดชอบ
"ความตึงผิว" ช่วงที่ 1
PNO3. นายสิทธิพงษ์ โพธิ์โต เลขที่ 8
รับผิดชอบ
"ความตึงผิว" ช่วงที่ 2
PNO4. นายวีระชิต ศรีโกศล เลขที่ 12
รับผิดชอบ
"ความตึงผิว" ช่วงที่ 3
PNO5. นางสาวปรียานุช กางถิ่น เลขที่ 19
รับผิดชอบ
"ความตึงผิว" ช่วงที่ 4
PNO6. นางสาววิริญร์ ลาภวิไล เลขที่ 21
รับผิดชอบ
"ความตึงผิว" ช่วงที่ 5
แหล่งอ้างอิงที่ 2
PNO7. นางสาวพนิดา สมศรีเสาร์ เลขที่ 25
รับผิดชอบ
"แรงลอยตัวและหลักของอคิมิดิส"
PNO8. นางสาวจินตนา พลเยี่ยม เลขที่ 39
รับผิดชอบ
"ความตึงผิว" ช่วงที่ 1
PNO9. นางสาวไปรมา ฤทธินวน เลขที่ 41
รับผิดชอบ
"ความตึงผิว" ช่วงที่ 2
PNO10. นางสาวมัสธุรส แก้วบาง เลขที่ 43
รับผิดชอบ
"ความตึงผิว" ช่วงที่ 3
ตัวอย่างและข้อสอบพร้อมเฉลย
PNO11. นางสาวกุลจิรา ทนงศิลป์ เลขที่ 29
รับผิดชอบ
"ตัวอย่าง"
PNO12. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีเกตุงาม เลขที่ 30
รับผิดชอบ
"ข้อสอบพร้อมเฉลย"
.
.
.

ใครที่สนใจเรื่องอะไร สามารถดูที่คลังบทความของบล็อกแล้วคลิ๊กตาม
หัวข้อเรื่องที่แต่ละคนรับผิดชอบได้เลยนะคะ
ลืมบอกไป พวกเราอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ค่า...
.
แล้วอย่าลืมคลิ๊กตรงช่องปฏิกิริยาด้วยนะคะ...ว่าอ่านแล้วรู้สึกอย่างไร?
.
.

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นเว็บที่น่าสนใจและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ

    ตอบลบ